Algemeen

ClimateCalc is ontworpen om exacte informatie te verstrekken over de CO2-voetafdruk van het individuele grafische product vanuit een levenscyclusinvalshoek. De klant en het grafisch bedrijf zijn afhankelijk van deze informatie om prioriteiten te stellen bij hun inspanningen om de CO2-voetafdruk te minimaliseren voordat kan worden overgegaan tot compensatie (neutralisering) van de voetafdruk.

Voor de berekening van de CO2-voetafdruk van een specifiek grafisch product, moeten de voetafdrukgegevens van de gebruikte grondstoffen voor dat product gecombineerd worden met de voetafdrukgegevens van het grafisch bedrijf zelf. ClimateCalc voorziet in een dergelijke berekeningsgrondslag.