Gegevens en referenties

Bedrijfsgegevens

De bedrijfsspecifieke gegevens van het energie-, brandstoffen- en ruwe grondstoffenverbruik, van het vervoer en van de afvalproductie vormen de grondslag voor de CO2-voetafdrukberekening van het bedrijf. Deze bedrijfsgegevens zijn geverifieerd door de auditeurs die namens ClimateCalc het bedrijf hebben gecertificeerd.

Standaardgegevens voor grafische grondstoffen

De emissiefactoren voor de  grafische grondstoffen zijn gebaseerd op de beste kennis die beschikbaar is uit gepubliceerd LCA-onderzoek en uit verscheidene onderzoeksprojecten die uitgevoerd zijn in de grafische industrie. Emissiefactoren voor bijvoorbeeld drukinkt, vernis, drukplaten, reinigingsmiddelen, enz. zijn vooral ontwikkeld op basis van duidelijk omschreven modellen voor de specifieke grondstoffen met gebruik van gegevens uit het gegevensbestand van Ecoinvent. De Deense Technische Universiteit heeft deze modellen gemaakt om de samenstelling van grondstoffen voor de grafische industrie en de bijbehorende emissiefactoren te berekenen, die o.a zijn gebaseerd op het  project Ecolabeling of printed Matter-Part II.

Standaard gegevens voor energie en brandstof

De meeste van de gebruikte gegevens voor brandstof- en energieverbruik komen uit het gegevensbestand van de Ecoinvent en van het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering (United Nations Framework Convention on Carbon Change (UNFCCC)). De emissiefactoren voor het elektriciteitsverbruik en de verbranding van  brandstoffen verschillen per land. De emissiefactoren voor de brandstofproductie en de gekochte vervoersdiensten zijn Europese gemiddelde waarden. De Universiteit van Aalborg heeft bijgedragen aan de gegevens voor energie en brandstof.

Gegevens voor papier

Het doel van ClimateCalc is het verschaffen van juiste informatie over de CO2-voetafdruk van het specifieke grafische product vanuit een LCA-invalshoek. Doordat de papierproductie 50 - 70% uitmaakt van de totale CO2-voetafdruk van het grafisch product, is het van belang om bij de berekening de gegevens van de specifieke papierkwaliteiten te betrekken. Alleen door de gegevens van de specifieke papierkwaliteiten te gebruiken kan de grafische onderneming in samenspraak met zijn klant de CO2-voetafdruk van het drukwerk tot een minimum beperken.

Daarom worden in ClimateCalc vooral gegevens gebruikt voor de specifieke papierkwaliteiten die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de ’CEPI-Ten-Toes-methode’ (www.cepi.org), en daarnaast eventueel van gegevens die berekend zijn met ’Paper-Profile-methode’ (www.paperprofile.com) met behulp van de emissiefactoren voor elektriciteit van het land waarin het papier wordt vervaardigd.