Wachtwoord wijzigen

U kunt altijd uw wachtwoord voor ClimateCalc wijzigen. Het nieuwe wachtwoord dient te bestaan uit:
  • ten minste acht tekens en moet
  • ten  minste één cijfer bevatten en
  • ten minste één van de volgende symbolen: ` ! " ? $ ? % ^ & * ( ) _ - + = { [ } ] : ; @ ' ~ # | \ < , > . ? /