Hulpmiddelen voor het verzamelen van gegevens

Om het verzamelen van de gegevens voor het berekenen van de CO2-voetafdruk te vergemakkelijken zijn er een aantal hulpmiddelen ontwikkeld.

Bedrijfsgegevens
Voor het vormen van een algemeen beeld over de te verzamelen gegevens van het bedrijf kan de onderstaande sjabloon gebruikt worden. U kunt de gegevens meteen invullen of het sjabloon gebruiken als controlelijst.

Sjabloon: voor het verzamelen van gegevens (Word)


Papiergegevens
Om de verantwoording van de CO2-voetafdruk van een bedrijf zo adequaat mogelijk te maken is het zeer belangrijk om gegevens te krijgen over de gevolgen van de specifieke papierkwaliteiten. De onderstaande brief- en verklaringssjabloon kunnen worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens:

Sjabloon standaardbrief - papier
Sjabloon opgavenformulier - papier


Drukinktgegevens
De rekenmodule bevat de standaardgegevens van veel soorten drukinkten. Voor het verzamelen van specifieke gegevens over drukinkten kan onderstaande standaardbrief en standaard opgavenformulier worden gebruikt.

Sjabloon standaardbrief - drukinkten
Sjabloon opgavenformulier- drukinkten


Werk door ‘onderleveranciers
Voor het verzamelen van specifieke gegevens van een onderleverancier kan het onderstaande opgavenformulier worden gebruikt. (Toelichting: een onderleverancier is een bedrijf waaraan de opdrachtnemer een deel van zijn werkzaamheden voor de drukorder heeft uitbesteed. Bijvoorbeeld een drukkerij (= de opdrachtnemer) heeft het bindwerk uitbesteed aan een binderij (= de onderleverancier).

Sjabloon: opgavenformulier onderleverancier