ISO 14064-1, ISO 16759 and the GHG Protocol

De ClimateCalc calculator is in overeenstemming met ISO 14064-1.
Deze ISO-norm definieert hoe de broeikasgassen gekwantificeerd en gerapporteerd moeten worden op bedrijfsniveau. Deze verificatie is uitgevoerd door SGS, een internationaal aanbevolen organisatie voor controle, verificatie, testen en certificatie.

De ClimateCalc calculator is in overeenstemming met ISO 16759.
Deze ISO-norm schrijft voor hoe de broeikasgasemissies van drukwerk berekend dienen te worden. Deze verificatie is uitgevoerd door SGS, een internationaal aanbevolen organisatie voor controle, verificatie, testen en certificatie.

ClimateCalc is ook in overeenstemming met de richtlijnen van de internationale standaard, het Broeikasgassenprotocol (The Green House Gas Protocol (GHG Protocol)), gepubliceerd door de “World Business Council for Sustainable Development”. Deze standaard is te raadplegen op www.ghgprotocol.org.

Volgens het GHG-protocol wordt de emissie van broeikasgassen verdeeld in 3 domeinen ofwel in het Engels “scopes":
  • Scope 1: Directe emissies van broeikasgassen afkomstig van het bedrijf door bijvoorbeeld het verbranden van fossiele brandstoffen of gas in de eigen verwarmingsinstallaties of voertuigen.
  • Scope 2: Indirecte emissies van broeikasgassen afkomstig van de productie van aangekochte energie zoals elektriciteit of stadsverwarming.
  • Scope 3: Andere indirecte emissies van broeikasgassen afkomstig van bijvoorbeeld de productie van grondstoffen, aangekochte transportdiensten en woon-werk verkeer van de werknemers.