Hulpmiddelen voor gegevensverzameling

Om het verzamelen van de gegevens voor het berekenen van de CO2-voetafdruk te vergemakkelijken zijn er een aantal hulpmiddelen ontwikkeld. 

Bedrijfsgegevens
Om een overzicht te maken van welke gegevens over het bedrijf moeten worden verzameld, kan de onderstaande template worden gebruikt. Het is mogelijk om direct in het template te schrijven, of het kan worden gebruikt als een checklist voor het verzamelen van gegevens:

Template voor het verzamelen van bedrijfsgegevens (Word)

Substraat data

Om de berekening het bedrijf zo exact mogelijk te maken, is het belangrijk om gegevens te verkrijgen over de klimaatimpact van de specifieke substraatkwaliteiten.

Het onderstaande template en de verklaring kunnen worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens van de papierleveranciers en leveranciers van andere substraten: 

Template standaardbrief papier Template opgaveformulier paper Template standaardbrief substraat Template opgaveformulier substraat

Drukinktgegevens
De rekenmodule bevat de standaardgegevens van veel soorten drukinkten. Voor het verzamelen van specifieke gegevens over drukinkten kan onderstaande standaardbrief en standaard opgavenformulier worden gebruikt.

Template standaardbrief drukinkt Template opgaveformulier drukinkt

Sub suppliers work
Voor het verzamelen van specifieke gegevens van een subleverancier (uitbesteed druk-/bindwerk) kan het onderstaande declaratiesjabloon worden gebruikt.

Template opgaveformulier subleverancier