Sertifioidut yritykset

Yritys voi käyttää ClimateCalc-laskuria vasta, kun sen antamat tiedot on todennettu oikeiksi. ClimateCalc-laskurin avulla voidaan laskea sekä yksittäisen tuotteen että koko painotalon hiilijalanjälki. Laskelmien paikkansapitävyys varmistetaan auditoimalla yritykset vuosittain. Tämä takaa sen, että ClimateCalc-laskurilla tehdyt tuotekohtaiset laskelmat ovat vertailukelpoisia keskenään. Auditoinnin jälkeen yritys saa sertifikaatin ja auditointikertomuksen.

Alta löydät ClimateCalc-sertifioidut painotalot.