Apuvälineitä tietojen keräämiseen

Alta löydät työkaluja, joiden avulla voit helposti ja luotettavasti kerätä ClimateCalc-laskurissa tarvittavaa tietoa.

Yrityksen tiedot
Alla olevasta tiedonkeruulomakkeesta saat yleiskuvan siitä, minkälaisia tietoja yrityksestä tarvitaan. Voit täyttää tiedot suoraan lomakkeeseen tai käyttää sitä muistilistana, kun keräät tietoja.

Tiedonkeruulomake (Word)

Painoalustat

Jotta painotuotteen tai pakkauksen hiilijalanjälki voidaan laskea mahdollisimman tarkasti, on tärkeää kerätä yksityiskohtaisia tietoja paperilaaduista ja muista painoalustoista.

Alta voit ladata tiedonkeruulomakkeen sekä saatekirjepohjan, joiden avulla voit pyytää tarvittavia tietoja paperintoimittajaltasi ja muiden painoalustojesi toimittajilta.

Saatekirjepohja paperin toimittajille Tiedonkeruulomake papereille Saatekirjepohja muiden painoalustojen toimittajille iedonkeruulomake muille painoalustoille

Painovärit
Laskuriin on valmiiksi syötetty oletusarvoja erityyppisistä painoväreistä. Alla olevan tiedonkeruulomakkeen ja saatekirjepohjan avulla voit pyytää tarkempia tietoja painoväritoimittajaltasi.

Saatekirjepohja painoväritoimittajalle Tiedonkeruulomake painoväreille

Alihankkijoiden tekemä työ
Alihankkijoiden tekemästä työstä voit kerätä tietoja alla olevan lomakkeen avulla.

Tiedonkeruulomake alihankkijalle