Gegevens en referenties

Bedrijfsgegevens 

De eigen gegevens van het bedrijf over het verbruik van energie, brandstoffen, grondstoffen, verwerkingshulpmiddelen, transportdiensten en afvalproductie vormen de basis voor de CO2-voetafdrukberekening van het bedrijf alsmede de specifieke order berekeningen. De gegevens van het bedrijf worden gecontroleerd door auditors die namens ClimateCalc het bedrijf hebben gecertificeerd. 

Standaardgegevens voor grafische grondstoffen

De emissiefactoren voor de  grafische grondstoffen zijn gebaseerd op de beste kennis die beschikbaar is uit gepubliceerd LCA-onderzoek en uit verscheidene onderzoeksprojecten die uitgevoerd zijn in de grafische industrie. Emissiefactoren voor bijvoorbeeld drukinkt, vernis, drukplaten, reinigingsmiddelen, enz. zijn vooral ontwikkeld op basis van duidelijk omschreven modellen voor de specifieke grondstoffen met gebruik van gegevens uit het gegevensbestand van Ecoinvent. De Deense Technische Universiteit heeft deze modellen gemaakt om de samenstelling van grondstoffen voor de grafische industrie en de bijbehorende emissiefactoren te berekenen, die o.a zijn gebaseerd op het project Ecolabelling of Printed Matter – Part II.

Standaard gegevens voor energie en brandstof  

De herkomst van de meeste gegevens die zijn gebruikt voor brandstof- en energieverbruik zijn de internationale LCA-databases en het UNFCCC (United Nations Framework Convention on Carbon Change). De emissiefactoren voor elektriciteitsverbruik en brandstofverbranding zijn landspecifiek, terwijl de emissiefactoren voor brandstofproductie en aankoop van transportdiensten Europese gemiddelden zijn.

Data for paper and other substrates

Het doel van ClimateCalc is om exacte informatie te verschaffen over de CO2-impact van het specifieke product vanuit een levenscyclusperspectief. Aangezien de productie van substraten normaal gesproken meer dan 50% van de totale CO2-impact van het product vertegenwoordigt, is het belangrijk om gegevens over specifieke papierkwaliteiten of substraten op te nemen in de berekening. Alleen door de gegevens van de specifieke papierkwaliteiten en/of substraten te gebruiken kan de grafische onderneming in samenspraak met zijn klant de CO2-voetafdruk van het drukwerk tot een minimum beperken.

Daarom worden in ClimateCalc vooral gegevens gebruikt voor de specifieke papierkwaliteiten die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de CEPI-Ten-Toes methode,en daarnaast eventueel van gegevens die berekend zijn met Paper-Profile methode met behulp van de emissiefactoren voor elektriciteit van het land waarin het papier wordt vervaardigd.