ISO 14064-1, ISO 16759 en het GHG Protocol

De ClimateCalc rekentool voldoet aan ISO 14064-1, ISO 16759 en het internationale Green House Gas Protocol (GHG Protocol). 

ISO 14064-1

Deze ISO-norm definieert hoe de uitstoot van broeikasgassen op organisatieniveau moet worden berekend en gerapporteerd. De naleving is geverifieerd door SGS, een internationale organisatie op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering.

ISO 16759

Deze ISO-norm schrijft voor hoe de broeikasgasemissies van drukwerk berekend dienen te worden. De naleving is geverifieerd door SGS, een internationale organisatie op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. 

Green House Gas Protocol (GHG Protocol)

ClimateCalc is ook in overeenstemming met de richtlijnen van de internationale standaard, het Broeikasgassenprotocol (The Green House Gas Protocol (GHG Protocol)), gepubliceerd door de “World Business Council for Sustainable Development”. Deze standaard is te raadplegen op www.ghgprotocol.org.

Volgens het GHG-protocol wordt de emissie van broeikasgassen verdeeld in 3 domeinen ofwel in het Engels “scopes":  

  • Scope 1: Directe emissies van broeikasgassen afkomstig van het bedrijf door bijvoorbeeld het verbranden van fossiele brandstoffen of gas in de eigen verwarmingsinstallaties of voertuigen.
  • Scope 2: Indirecte emissies van broeikasgassen afkomstig van de productie van aangekochte energie zoals elektriciteit of stadsverwarming.
  • Scope 3: Andere indirecte emissies van broeikasgassen afkomstig van bijvoorbeeld de productie van grondstoffen, aangekochte transportdiensten en woon-werk verkeer van de werknemers.