De Intergraf-standaard omschrijft welke parameters minimaal in beschouwing dienen te worden genomen voor zowel de berekening van de CO2-voetafdruk van een grafisch bedrijf als van een grafisch product. Een bijzondere eigenschap van de Intergraf-standaard is dat zij naast het definiëren van de reikwijdte voor de berekening, ook duidelijk beschrijft wanneer men mag werken met gemiddelde gegevens en wanneer met productspecifieke gegevens voor de berekening van de CO2-voetafdruk van een grafisch product. Deze verificatie is uitgevoerd door SGS, een internationaal aanbevolen organisatie voor controle, verificatie, testen en certificatie.
De Intergraf-aanbeveling heeft de emissies ingedeeld in overeenstemming met de beginselen van het internationale Broeikasgassenprotocol Green House Gas Protocol