Certificerede virksomheder

En virksomheds adgang til at benytte ClimateCalc til at foretage klimaberegninger af produkter er betinget af, at de data, som anvendes ved klimaberegningen, er verificeret af ClimateCalc ved en årlig auditering. Ved brug af ClimateCalc er virksomheden i stand til at beregne klimaaftrykket for både specifikke produkter og for virksomheden selv. Den årlige auditering sikrer, at klimaberegninger af produkter foregår på et grundlag, der er i overensstemmelse med de retningslinjer for brug af ClimateCalc. På baggrund af auditeringen udarbejdes en auditrapport, og et certifikat udstedes.

Virksomheder, der er certificeret af ClimateCalc, er angivet i nedenstående tabel: