Om ClimateCalc

ClimateCalc er udviklet med det formål at tilvejebringe eksakt information om det specifikke print eller emballage produkts klimabelastning set i et livscyklusperspektiv. Kunden og producenten er afhængige af denne viden for at kunne foretage en prioriteret indsats med henblik på at minimere klimabelastningen før en eventuel kompensation.
For at klimabelastningen af et specifikt print eller emballage produkt kan beregnes, kræver det, at der anvendes data, der er repræsentative for de specifikke råvarer, der indgår i fremstillingen af produktet, samt data, der er repræsentative for den virksomhed, der fremstiller produktet. Et sådant beregningsgrundlag stiller ClimateCalc til rådighed.