Mærkning

ClimateCalc er udviklet til at beregne klimaaftrykket for et produkt set i et livscyklusperspektiv. ClimateCalc giver mulighed for anvendelse af to typer af mærker, der kan dokumentere denne beregning.

Når klimabelastningen fra et produkt er beregnet ved brug af ClimateCalc, er der mulighed for at påføre produktet det henvisningsmærke, der er vist nedenfor.

Mærket indeholder certificeringsnummeret for den virksomhed, der har fremstillet produktet, hvilket kan valideres på listen over certificerede virksomheder.

Evaluated Label

På baggrund af en produktberegning fra ClimateCalc kan den certificerede virksomhed vælge at foretage køb af kompensation for produktets klimapåvirkning. Er klimabelastningen for produktet kompenseret, er der mulighed for at påføre produktet det henvisningsmærke, der er vist nedenfor. Mærket indeholder certificeringsnummeret for den virksomhed, der har fremstillet produktet, hvilket kan valideres på listen over certificerede virksomheder.

Compensated label