Standarder og data

ClimateCalc er et begningsværktøj, der bygger på den europæiske grafiske standard for klimaberegning, der er fastlagt af den europæiske brancheorganisation Intergraf. Intergraf standarden er den eneste internationale grafiske standard for klimaberegning i verden, der har defineret specifikke afgrænsninger for klimaberegning af grafiske virksomheder og printede produkter. Standarden er vigtig, idet den sikrer, at alle der anvender standarden, regner på samme grundlag.

Derudover overholder ClimateCalc beregningsværktøjet kravene til udarbejdelse af klimaregnskaber i henhold til ISO 14064-1, ISO 16759 samt den internationale The Green House Gas Protocol (GHG Protocol).

ClimateCalc anvender en kombination af verificerede virksomhedsdata samt verificerede generiske data. De benyttede generiske data er nøje valgt og vurderet i relation til den geografiske og tekniske kontekst, som de indgår i. Emissionsfaktorer for grafiske råvarer er således baseret på den bedste viden inden for publiceret LCA-forskning og diverse udviklingsprojekter gennemført i den grafiske branche. Emissionsfaktorer relateret til virksomhedens forbrug af energi og forbrænding af brændsel er tilpasset det land, hvor virksomheden er beliggende.